top of page

למה התחילו לצחצח שיניים?


עד 1920 לא היה נפוץ ההרגל של צחצוח שיניים!

אך עם עליית הצריכה של מאכלים מתוקים

נוצרה בעיה וניסו למצוא לה פתרון.

במקביל נערכו מחקרים מה הופך התנהגות

מסויימת להרגל קבוע?

יותר מ-40% מהפעולות היומיומיות שאנשים עושים

אינן החלטות אלא הרגלים.

אם רק נבין איך פועל הרגל,

מהו המבנה של לולאת ההרגל, אז השליטה בו תהיה קלה.

ניתן לשנות הרגלים רק אם נבין איך הם פועלים.

המדענים אומרים שהרגלים נוצרים מאחר והמח מבקש כל העת

להתאמץ כמה שפחות. הוא מנסה להפוך כל דבר להרגל

ואז הוא יהיה קטן יותר, ויקל על הלידה של התינוקות הבאים.

לתהליך של היווצרות הרגל במח יש 3 שלבים:

ראשית יש סימן- גירוי כלשהו שאומר למח להיכנס למצב אוטומטי

ובאיזה הרגל להשתמש.

אחר כך יש פעולה רוטינית שיכולה להיות גופנית, שכלית או רגשית

ולבסוף יש גמול שעוזר למח לחשוב האם כדאי לזכור בעתיד את הלולאה.

עם הזמן, הלולאה הזאת- סימן, פעולה, גמול- נעשית אוטומטית יותר.

הם שזורים זה בזה עד שנוצרת תחושה חזקה של ציפיה והשתוקקות

ולבסוף נוצר ההרגל.

למשל אם אני רואה את בגדי הספורט, קמה לריצה וכשחוזרת עולה על המשקל

ובדמיוני רואה עצמי את השמלה האדומה, יש לי חשק לחזור על הפעולה הזאת שוב.

כשהרגל נוצר המח מפסיק להשתתף במלואו בקבלת החלטות

והדפוס מתקיים באופן אוטומטי.

נחזור למשחת השיניים שאף אחד לא השתמש בה. אדם בשם הופקינס

יצר ב1920 מסע פרסום שהפך את פפסודנט לאחד המוצרים הנמכרים ביותר.

הוא שינה את ההרגל של המאריקאים בכך שהוא יצר השתוקקות שהפעילה

את הסימנים ואת התגמולים.

הוא הזכיר את הקרום שיש על השיניים, ועד אז לא הפריע לאיש

ותאר כיצד משחת השיניים והצחצוח בבוקר מסירה את הקרום

והגמול היה חיוך יפה וצחור ללא קרום. משחת השיניים הפכה ללהיט

מ7% מצחמצחי שיניים ל 65% תוך עשור.

אנשים שרצים בבוקר יצרו הרגל, והם המשיכו בו כי היה גמול מסויים

שהם השתוקקו לו.

הענין הוא שלא תמיד אנו מודעים להרגלים שלנו, והם די אוטומטיים

גם שינויים קטנים יכולים לשים קץ לדפוס מסויים.

ואיך כל זה קשור אלינו, אליכם האמנים והיוצרים, השחקנים והמוסיקאים?

אם יש לכם הרגל מסויים, להגיד לעצמכם שאי אפשר להתפרנס מאמנות

אתם לא תשנו את הפעולות שלכם.

אם אתם רגילים לרדת על עצמכם, לא להעריך את מה שאתם עושים

אתם מטפחים הרגל של התעלמות ממה שחשוב לכם באמת.

ולזה כבר יש השלכות לא בריאות.

תחשבו על הגמול, תחשבו על השמחה שתעוררו באחרים

עם היצירה שלכם, המוסיקה או המשחק

תחשבו על מחיאות הכפיים, כן כן, מחיאות כפיים שתקבלו

כאשר יבואו לשמוע אתכם, או לראות אתכם או יקנו ציור שלכם.

בשביל זה באתם לעולם, לשמח אחרים ולשתף אותם בכשרון שלכם.

לכם יש הזדמנות להיות בין המעטים שמקבלים מחיאות כפיים

לא תשתמשו בה?

לכבוד הקיץ, בדקו את ההרגלים שלכם

ודאי תמצאו כמה שכדאי לשנותם.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page